Papež František během modlitby Anděl Páně na Světový den misií (Misijní neděli) dne 22. října 2017 veřejně oznámil celé církvi svůj záměr oslavit Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum Illud papeže Benedikta XV., který dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“

S tímto vědomím se Národní kancelář PMD na Filipínách, pod vedením Mons. Estebana U. Lo. LMRS ve spojení se svými spolupracovníky, rozhodla připravit misijní úvahy na každý říjnový den roku 2019. Tyto úvahy na misijní téma jsou k dispozici ve formě praktické příručky pro každodenní použití. Doufáme, že budou pro kněze, duchovní, katechety, misionáře a věřící laiky zdrojem skutečné obnovy jejich oddanosti misiím!

Tato stručná zamyšlení odpovídají duchovnímu rozměru, který stanovil papež František pro Mimořádný misijní měsíc. Svatý otec si přeje obnovit osobní setkání s Ježíšem Kristem působícím v církvi, zamyslet se nad svědectvím a životem svatých misionářů a mučedníků, plně se oddat misijní formaci a katechezi, a obnovit misijní dobročinnost.

Papež František výmluvně hovoří o misijní evangelizaci ve své apoštolské exhortaci z roku 2013 Evangelii Gaudium (Radost evangelia). Pro Františka je „misijní působení paradigmatem veškeré činnosti církve“ (15). František cituje slova sv. Jana Pavla II: „misijní činnost je i dnes pro církev největší výzvou“ (15). Říká: „Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné všechno proměnit“ (27); „osvojme si ve všech částech světa trvalý misijní stav“ (25).

Přátelé, až si v měsíci říjnu 2019 (nebo i později) pročtete tyto úvahy, možná znovu objevíte ve slovech Svatého otce Františka něco nového: „Misijní poslání je vášeň pro Ježíše a současně i vášeň pro jeho lid.“ (268)!

James H. Kroeger, MM

O autorovi těchto myšlenek …

Otec James H. Kroeger, misionář hnutí Maryknoll, se narodil 4. prosince 1945 v USA ve státě Wisconsin a 17. května 1975 byl vysvěcen knězem. V roce 1970 přijel do Orientu a sloužil na misiích na Filipínách a v Bangladéši. Pracoval ve farnostech a pomáhal především při vzdělávání a formaci apoštolátu seminaristů, duchovních, katechetů a vedoucích laiků.

Otec Kroeger je držitelem licenciátu a doktorátu z misiologie (teologie misií) na Gregoriánské univerzitě v Římě. V dnešní době vyučuje kristologii, eklesiologii, misiologii a „Asijskou teologii“ v teologické škole Sv. Ignáce z Loyoly (Ateneo de Manilla); je řádným profesorem Pastoračního Východoasijského Institutu a Katechetického centra Matky života. Je zakládajícím prezidentem Filipínské asociace katolických misiologů (PACM); poradcem Kanceláře FABC pro evangelizaci a Misijní komise filipínských biskupů (CBCP).  Pořádá také krátké kurzy a semináře pro různé katolické, ekumenické a mezináboženské skupiny.

Je autorem mnoha teologicky-misiologických katechetických materiálů. K jeho nejnovějším knihám patří: Zkoumání papežství s papežem Františkem (ST PAULS, 2017); Dynamické místní církve v Asii (Claretian and Jesuit Communications, 2014); Stát se učedníkem misionářem (PMS – Manila, 2014); Kráčet ve světle víry (ST PAULS, 2014), Dar misií (Orbis Books, 2013); Cesta podle II. vatikánského koncilu: Padesát milníků (ST PAULS, 2012); Zkoumat poklady II. vatikánského koncilu (Claretian and Jesuit Communications, 2011); a Kdysi dávno v Asii: Příběhy harmonie a pokoje (deset překladů, různí vydavatelé a data).

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA

Papežská misijní díla (PMD), v některých zemích známá spíše pod názvem Missio, jsou katolická celosvětová síť misijních aktivit a spolupráce pod přímou kanonickou jurisdikcí římského biskupa (papeže). Tato díla zahrnují: Dílo šíření víry, Papežské misijní dílo dětí, Dílo sv. Petra Apoštola a Misijní unii.

Od roku 1922 jsou PMD oficiální organizací katolické církve pro pomoc zámořským misiím. Zvyšují povědomí a podporují modlitbu a spolupráci v rámci celé katolické církve, přináší Kristovo poselství celému světu, zvláště zemím, kde křesťanství je nové, mladé nebo oslabené. PMD pečují o mladé církve a podporují je, dokud se nestanou soběstačnými. Papežská misijní díla existují díky štědrosti katolických věřících.

V současnosti je prezidentem PMD arcibiskup Giampietro Dal Toso.

Z anglického originálu „Meditation for Mission“ připraveného Papežskými misijními díly na Filipínách přeložila Ing. Irena Němcová. Vydala Papežská misijní díla v České republice v roce 2019