Papež František během modlitby Anděl Páně na Světový den misií (Misijní neděli) dne 22. října 2017 veřejně oznámil celé církvi svůj záměr oslavit Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum Illud papeže Benedikta XV., který dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“

S tímto vědomím se Národní kancelář PMD na Filipínách, pod vedením Mons. Estebana U. Lo. LMRS ve spojení se svými spolupracovníky, rozhodla připravit misijní úvahy na každý říjnový den roku 2019. Tyto úvahy na misijní téma jsou k dispozici ve formě praktické příručky pro každodenní použití. Doufáme, že budou pro kněze, duchovní, katechety, misionáře a věřící laiky zdrojem skutečné obnovy jejich oddanosti misiím!

Tato stručná zamyšlení odpovídají duchovnímu rozměru, který stanovil papež František pro Mimořádný misijní měsíc. Svatý otec si přeje obnovit osobní setkání s Ježíšem Kristem působícím v církvi, zamyslet se nad svědectvím a životem svatých misionářů a mučedníků, plně se oddat misijní formaci a katechezi, a obnovit misijní dobročinnost.

Papež František výmluvně hovoří o misijní evangelizaci ve své apoštolské exhortaci z roku 2013 Evangelii Gaudium (Radost evangelia). Pro Františka je „misijní působení paradigmatem veškeré činnosti církve“ (15). František cituje slova sv. Jana Pavla II: „misijní činnost je i dnes pro církev největší výzvou“ (15). Říká: „Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné všechno proměnit“ (27); „osvojme si ve všech částech světa trvalý misijní stav“ (25).

Přátelé, až si v měsíci říjnu 2019 (nebo i později) pročtete tyto úvahy, možná znovu objevíte ve slovech Svatého otce Františka něco nového: „Misijní poslání je vášeň pro Ježíše a současně i vášeň pro jeho lid.“ (268)!

James H. Kroeger, MM