Ježíš byl „učitel mistr.“ Ukazuje se to ve dvou stručných „královských“ podobenstvích pro dnešní den o hořčičném semínku a kvasu. Významná církevní hnutí a misijní iniciativy často vznikají z „nejmenších hořčičných zrn“ a trochy „kvasu.“ Změna začíná tímto způsobem: zrno je zaseto do země a kvas je přimíchán do mouky.

Růst, změna a proměna našich životů jako křesťanů vyrůstá z malých semínek víry, zasazených do křtu. Jestliže spolupracujeme s Boží milostí, její proměňující síla a účinky jsou zřetelné. Tato skutečnost byla v dějinách církve už mnohokrát ověřena. Církev se rozrostla z malé skupiny obyčejných učedníků v celosvětové společenství čítající dnes 1,6 miliardy lidí. Na počátku tisíců zachráněných strádajících stál jeden člověk – sv. Matka Tereza. Ona je vyjádřením toho, jak Bůh používá naši malost k uskutečnění své misie.

Matka Tereza řekla: „V tomto životě nemůžeme vždy dělat velké věci, ale můžeme dělat malé věci s velkou láskou.“ „Jsem jen malá tužka v Božích rukou. On přemýšlí, On píše. On dělá vše a někdy je to opravdu těžké, protože tužka se zlomí a On ji musí trochu více ořezat.“

Svatou patronkou Matky Terezy byla Terezie z Lisieux. Jako mnoho lidí i ji přitahovala „malá cesta“ sv. Terezie, patronky misií a učitelky církve. Její spiritualita spočívala v hledání plnosti života v běžných oblastech lidské existence. S tímto postojem mohou dosáhnout svatosti obyčejní lidé jako vy i já. Obě tyto světice misií jsou krásným příkladem toho, jak Bůh používá naši malost k uskutečnění své misie.  Ptejme se: jak mohu žít své misijní učednictví v prostých každodenních situacích svého života, ke kterému mě povolal Ježíš?