Evangelium pro dnešní den obsahuje zajímavé tvrzení; Ježíš říká: „Blaze tomu služebníku, kterého Pán při svém příchodu nalezne, že tak činí“ (Lk 12,43). Ježíš chválí všechny misionáře, kteří neustále plní svůj misijní úkol – evangelizovat; jsou vskutku blahoslavení, šťastní a přinášející štěstí. Ježíšova slova nám připomínají, že papež František neustále říká, že misijní evangelizace má být radostnou událostí; toto téma se táhne celým dokumentem Evangelii Gaudium (Radost evangelia). Zde je několik Františkových pohledů:

„Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem … S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost. Chci povzbudit všechny věřící křesťany a pozvat je k nové etapě evangelizace poznamenané touto radostí“ (1). „Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem nebo alespoň učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat; žádám vás všechny, abyste tak činili bez ustání každý den. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen“ (3). František nás zve, abychom „vstoupili do této řeky radosti“ (5).

Papež používá několik tvůrčích výrazů, které nás vyzývají být radostnými hlasateli evangelia. „Evangelizátor nikdy nesmí vypadat jako někdo, kdo se právě vrátil z pohřbu“ (10). „Existují křesťané, kteří, jak se zdá, žijí se stylu postní doby bez Velikonoc“ (6). Hlasatelé evangelia nemají být „nespokojení a znechucení pesimisté“ (85). Musíme se vyvarovat „záhrobní psychologie, … která transformuje křesťany v muzejní mumie“ (83). Nepřijímáme negativismus těch, kdo jednají jako „proroci zkázy“ (84).

Papež František nás neustále povzbuzuje: „Nenechme si ukrást radost z evangelizace“ (83)! Jen radostní misionáři jsou opravdu skutečnými misionáři!