Katolická církev po celém světě se raduje, že Jan Pavel II. společně s Janem XXIII. byli 27. dubna 2014 v Římě svatořečeni papežem Františkem. Katolické i světské sdělovací prostředky přenášely tuto událost a zdůrazňovaly, jak velkým přínosem byl tento 264. papež, jehož pontifikát trval více než 26 let (1978–2005), pro katolickou církev.

Velký důraz kladl Jan Pavel II. na obnovu misijní identity církve a její oddanosti misiím. Když byla 7. prosince 1990 zveřejněna jeho misijní encyklika Redemptoris Missio (RM), kardinál Daneels z Bruselu napsal: „tento dokument nejlépe vystihuje, kým tento papež je: je plodem misií ve všech kontinentech. Nic nevystihuje jeho pontifikát lépe, než že je to papež misionář.“

V RM (1) papež popisuje svou misijní oddanost: „Na počátku svého pontifikátu jsem se rozhodl cestovat do všech končin světa, abych projevil svůj zájem o misie. Přímý kontakt s lidmi, kteří neznají Krista, mě ještě více přesvědčil o naléhavosti misijní činnosti.“ Ve svém poselství ke Světovému dni misií roku 1981 zopakoval své jasné pastorační rozhodnutí: „Mé cesty do Jižní Ameriky, Asie a Afriky měly jasný misijní záměr.“ Všude, kam přijel, zdůrazňoval hlavní bod: Chtěl bych vyzvat církev k obnově oddanosti misií“ (RM 2).

Sv. Jan Pavel II. neustále trval na tom, že misie jsou srdcem církve: „církev zde na zemi je misijní ve své samotné podstatě“ (Ad gentes 2). Byl hluboce přesvědčen, že „misijní činnost obnovuje církev. … Víra se upevňuje tehdy, je-li předávána jiným!“ (RM 2). Papež František řekl o Janu Pavlu II: „Považuji ho za „velkého misionáře církve, protože to byl člověk, který hlásal evangelium všude.“