Katolíci dnes slaví Světový den misií; pojďme se tedy zabývat jeho poselstvím, které Svatý otec napsal k této příležitosti. Kromě toho si také můžeme projít mnoho hlubokých pohledů na misie v Evangelii Gaudium (Radost evangelia), papežově první exhortaci. Zde František předkládá hlubokou misijní obnovu celé církve. Prohlašuje, že potřebujeme „evangelizující církev, která vychází ze sebe“, ne církev, která „se vztahuje sama k sobě“ a „žije sama v sobě, o sobě a pro sebe“ (EG 27).

Papež František píše: „Sním o misijním rozhodnutí, které bude schopné všechno proměnit, aby se styly, harmonogramy, slovník i všechny církevní struktury staly spíše přiměřenou cestou k evangelizaci současného světa než k sebereprezentaci….. Účelem každé obnovy v církvi musí být misie, aby neupadla do pasti jakési církevní zahleděnosti do sebe sama“ (EG 27).

„Misijní působení je paradigmatem veškeré činnosti církve… Je nezbytné přejít od pouhé konzervující pastorace k pastoraci rozhodně misijní“ (EG 15). „Chci zdůraznit, že to, co zde zamýšlím vyjádřit, má programový význam a závažné důsledky… Osvojme si ve všech částech světa trvalý misijní stav“ (EG 25).

Klíčovým postojem papeže Františka je názor, že „všichni jsme misionáři učedníci“ (EG 119); skrze křest se „všichni členové Božího lidu stali misionáři učedníky“ (EG 120). Každý pokřtěný je „aktivním subjektem evangelizace“. Každý křesťan je misionářem, nakolik se setkal s Boží láskou v Ježíši Kristu: už neříkejme, že jsme „učedníci“ a „misionáři“, nýbrž vždycky „učedníci misionáři“ (EG 120). František říká: „Nenechme si ukrást misijní sílu“ (EG 109).