Dnes si připomínáme svátek sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka. Byl uvězněn a vzat vojáky do Říma, aby ho tam předhodili lvům. Během jeho namáhavé cesty se mu podařilo napsat sedm dopisů různým místním církvím. Obrací se ke křesťanům v Římě a naléhá na ně, aby neusilovali o jeho osvobození. Hlásí se ke své víře a píše: „Jsem pšeničným Božím zrnem rozemletým zuby divokých bestií, abych se mohl stát ryzím Kristovým chlebem.“ Ignác uviděl, že jeho misií bylo stát se eucharistií!

Sv. Jan Pavel II. v Mane Nobiscum Domine (28) uvádí: „Nemůžeme si o sobě dělat iluze: podle toho, jak se budeme navzájem milovat a jaký zájem budeme projevovat o potřebné, poznají, že jsme pravými Ježíšovými učedníky“ (Jn 13:35, Mt 25:31-46). Toto bude kritérium, podle něhož bude posuzována autenticita eucharistické slavnosti.

V dokumentu Ecclesia de Eucharistia stejný papež poznamenává, že eucharistie „spíše zvyšuje, než snižuje, náš smysl pro zodpovědnost za dnešní svět.“ Cituje také pronikavá slova sv. Jana Chryzostoma: „Chcete prokázat úctu Kristovu Tělu? Nepřehlížejte ho, když je nahý. Nevzdávejte mu poctu v chrámu odění do hedvábí, abyste ho pak přehlíželi venku, když je mu zima a je nahý. Ten, který řekl: „Toto je moje tělo“, je také ten, který řekl: „Viděli jste mě hladového a nedali mi najíst“ a „Cokoli jste učinili nejmenšímu z mých bratří, mně jste učinili.“ … Co je dobrého na tom, je-li eucharistický stůl přeplněn zlatými obětními kalichy, umírá-li tvůj bratr hladem? Začněte utišením jeho hladu a tím, co zbude, můžete ozdobit také oltář.“ Misie znamená napodobovat dávajícího se Krista v eucharistii!