Mezi dnešním prvním čtením a evangeliem existuje obvyklá paralela: uzdravení malomocných. Deset malomocných volá: „Ježíši! Mistře! Smiluj se nad námi.“ Ježíš je uzdraví a žádá je, aby šli a ukázali se kněžím, aby potvrdili jejich očištění. Kupodivu jen jeden se vrátil, aby vyjádřil Ježíši svou vděčnost. Ježíš potvrdil Samaritánovi „hluboké očištění“ a řekl mu: „Tvá víra tě zachránila.“

Tato evangelijní vyprávění nás vyzývají připomenout si život vynikajícího misionáře, který hluboce proměnil lidské životy. Josef Damián de Veuster, lidově známý jako „Damián Malomocný“, byl svatořečen papežem Benediktem XVI. 11. října 2009. Narodil se roku 1840 na malé farmě u města Lovaň v Belgii. Roku 1863 odjel na Havajské ostrovy a cesta mu trvala šest měsíců. V květnu 1864 byl v Honolulu vysvěcen na kněze. Damián sloužil na Havajských ostrovech devět let. Na počátku roku 1873 byl prvním knězem dobrovolníkem, který se nabídl ke službě malomocným, žijícím v odloučenosti na ostrově Molokai, protože tehdy neexistoval žádný lék proti této obávané nemoci, která zpustošila toto souostroví.

Ve jmenovacím dopise otce Modesta, Damiánova duchovního představeného, se uvádí: „Můžete zůstat tak dlouho, jak to bude vyžadovat vaše oddanost.“ Damián četl tento dopis stále znovu a znovu až do své smrti o šestnáct let později. Zemřel ve věku 49 let. Jako misionář na ostrově Molokai napsal svým bratrům v Evropě: „Sám se stanu malomocným s malomocnými, abych je všechny získal pro Krista. Proto v kázáních říkám „my malomocní“, ne „moji bratři“. Damián se snažil utvářet svůj život podle Krista. Zemřel 15. dubna 1889, byl právě Svatý týden. Damián žil proměněný i proměňující život. Příklad jeho služby chudým nás inspiruje k tomu, abychom nezapomínali na potřeby lidí žijících přímo v našem středu. Svatý Damiáne, apoštole soucitu, oroduj za nás.