Dnes oslavujeme život jednoho nedávno svatořečeného světce, který svým dílem výrazně přispěl životu církve: papeže Jana XXIII. Byl svatořečen společně s Janem Pavlem II. 27. dubna 2014, na neděli Božího milosrdenství. Během svého krátkého pontifikátu (1958–1963) se stal oblíbeným po celém světě. Byl všeobecně znám jako „dobrý papež Jan.“ Je připomínán v souvislosti se svoláním II. vatikánského koncilu (1962–1965) a programem aggiornamento za obnovu a modernizaci církve. Každý rok na svátek sv. Jana XXIII. si připomínáme zahájení II. vatikánského koncilu – 11. října 1962 – a také to, jakou klíčovou roli má tento koncil pro obnovu života a církevní misie.

Jedním z mnoha darů, které Jan XXIII. zanechal církvi, je „Každodenní desatero.“ Zde je několik krátkých výňatků:

  1. Dnes se budu snažit prožít celý den pozitivně.
  2. Dnes nebudu nikoho kritizovat.
  3. Dnes se budu radovat z jistoty, že jsem byl stvořen, abych byl šťastný.
  4. Dnes se přizpůsobím okolnostem.
  5. Dnes budu věnovat deset minut svého času dobré četbě.
  6. Dnes vykonám jeden dobrý skutek a nikomu o něm nepovím.
  7. Dnes udělám aspoň jednu věc, kterou nemám rád.
  8. Dnes si naplánuji něco pro sebe.
  9. Dnes budu pevně věřit, navzdory všemu, že se dobrá Boží Prozřetelnost o mě stará.
  10. Dnes se nebudu bát.

V úžasu stojíme před moudrostí Jana XXIII., která nás vede k naplnění naší misie!